مصطفی پاشایی

2

مصطفی پاشایی خواننده پاپ ایران است.
او برادر مرتضی پاشایی خواننده فقید کشور میباشد.
مصطفی پاشایی بعد از فوت برادرش به خوانندگی رسمی روی آورد.

برادر مرحوم مرتضی پاشایی تك قطعه‌ای را با صدای خودش منتشر و آن را به مرتضی تقدیم كرد.

قطعه «سرت رو برنگردوندی» خیلی زود در راس قطعات پرطرفدار سایت‌های مختلف قرار گرفت.

میزان استقبال به قدری بالا بود كه باعث شد مصطفی پاشایی به فكر انتشار آلبومش بیفتد.

آهنگهای مصطفی پاشایی

مصطفی پاشاییدلی

مصطفی پاشاییمرتضی