سعید کرمانی

1
1

تحصیلات:كاردانی پیوسته ی رشته ی موسیقی
محل تولد: تهران
تاریخ تولد: 1364
سعید كرمانی حدود11سال است كه در موسیقی فعالیت داره و كار موسیقی رو با نواختن ویلون آغاز كرد. از سال 80 شروع به خواندن و اولین ترك های او با بهزاد فاشیست بود و معروف ترین ترك او كه باعث مطرح شدن او شد ، آهنگ دیگه نمی خوامت بود كه در سال 82 خوانده شد.

مدتی بعد سعید كرمانی با علی شمس به کار خوانندگی ادمه داد كه موزیك ویدیوی دیگه نمی خوامت رو با علی شمس کار کرد.
سعید کرمانی بعد از مدتی تصمیم گرفت 6&8 كار كند.اولین ترك های 6&8 خود رو با مهدی صفرتایم خواند اهنگ اشوم فشن بهترین این آهنگ ها بود.

آهنگهای سعید کرمانی

سعید کرمانیلعنتی

موزیک ویدیوهای سعید کرمانی

سعید کرمانیلعنتی